Obiective

Obiectivul general al proiectului este atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii în vederea creşterii ratei de ocupare pentru un grup ţintă de 560 de persoane, urmare a facilitării accesului la educaţie prin formare profesională şi servicii personalizate de consiliere şi asistenţă cu accent pe stimularea ocupării tinerilor şi a şomerilor de lungă durată.

Obiective specifice:

Obiectiv specific 1: Facilitarea accesului la servicii specializate de informare şi consiliere profesională, orientare în carieră, consiliere pentru dezvoltarea personală.

Obiectiv specific 2: Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi facilitarea accesului la programe de formare profesională corelate cu cerinţele pieţei muncii

Obiectiv specific 3: Asigurarea sustenabilităţii pe termen prin oferirea a 2 programe integrate.

Obiectiv specific 4: Înfiinţarea unui centru regional de informare, consiliere, formare şi mediere profesională, precum şi asistenţă şi consiliere pentru demararea unei afaceri.