Activitati

Principalele activităţi ale proiectului:

1.Promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor estimate ale proiectului prin conferinţe.

o   Conferinţele regionale de lansare vor urmări implicarea tuturor actorilor interesaţi  (instituţii publice, angajatori, şomeri, etc.) şi are rolul de a poziţiona proiectul în cadrul contextului actual din România referitor la ocuparea forţei de muncă.

o   Prin conferinţele intermediare regionale se va urmări promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, a nivelului de atingere al obiectivelor acestuia  şi de prezentare a rezultatelor obţinute până în momentul desfăşurării conferinţei.

o   Conferinţele regionale de finalizare vor avea ca rol principal promovarea rezultatelor realizate în cadrul proiectului. În cadrul acestor evenimente vor participa atât instituţii publice, angajatori, cât şi participanţi ai activităţilor desfăşurate în proiect.

2.Informare şi consiliere profesională, orientare în carieră, consiliere pentru dezvoltarea personală.

o   560 persoane vor beneficia de informare şi consiliere.

o   Grupul ţintă va fi informat în legătură cu privire la oportunităţile de ocupare oferite prin proiect şi consiliat în vederea îndrumării pe piaţa muncii şi la unul din cele două programe integrate

3.Furnizare de programe de formare profesională.

o   8 programe de formare profesională oferite grupului ţintă

o   37 serii de curs(22 programe de calificare nivel I, 4 programe de specializare şi 11 programe de specializare) pentru 560 participanţi

4.Furnizare de servicii de mediere în vederea creşterii ratei de ocupare.

o   360 persoane vor beneficia de servicii de mediere

o   Cel puţin 84 persoane din cele 360 vor obţine un loc de muncă, contribuind astfel la diminuarea ratei şomajului

5.Asistenţă şi consiliere pentru demararea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri

o   200 persoane vor beneficia de aceste servicii în vederea demarării unei activităţi independente sau unei afaceri

Leave a Reply