Infoprenoriat

23.12.2015

Comunicarea castigatorilor concursului de planuri de afaceri: „DEBUTANT IN AFACERI!”

Lista cistigatorilor o gasiti aici.

7 decembrie 2015

Concurs „DEBUTANT IN AFACERI!”

REGULI DE DESFASURARE

In cadrul concursului de afaceri, se pot inscrie, respectand principiul egalitatii de sanse, toate persoanele inscrise in activitatea de asistenta si consiliere pentru demararea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.

Inscrierea in cadrul concursului se va face cu respectarea urmatoarelor reguli:

– Reprezentantul/reprezentantii care au elaborat planul de afaceri inscris in concurs sa faca parte din grupul tinta asa cum este el definit in cadrul cererii de finantare a proiectului si sa fie inscrise in cadrul activitatii de asistenta si consiliere pentru demararea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.

– In cadrul concursului va fi inscris planul de afaceri in forma elaborata de beneficiari impreuna cu expertii informatii pentru afaceri, pana la data inscrierii in concurs. Un plan de afaceri poate fi inscris in cadrul concursului de o singura persoana sau de mai multe persoane din grupul tinta, in functie de modul in care acestea au fost realizate (individual sau in grup).

– Planul de afaceri inscris in competitie va trebui sa respecte structura prezentata in modelul din Anexa 2 la prezentul regulament. Nerespectarea acestui criteriu reprezinta proba eliminatorie!

– Nu se pot depune mai multe planuri de afaceri de catre aceeasi persoana sau un grup de persoane in concursului de planuri de afaceri.

– Participarea in concurs constituie acordul ca numele castigatorilor, fotografii, titlurile planurilor de afaceri sa poata fi facute public si utilizate gratuit de catre Organizator – S.C. KUBERT HPS S.R.L., in materiale scrise, audio, foto/video.

Documente de inscriere:

Inscrierea in concurs se face in baza depunerii unei documentatii care contine:

 • Copie dupa cartea de identitate a participantului
 • Cerere de inscriere in concurs
 • Declaratie (formular-standard) – daca este cazul, completata si semnata, in original, prin care se stabileste modul in care va fi repartizata suma de bani primita ca premiu, in situatia in care planul de afaceri este reprezentat de doua sau mai multe persoane din grupul-tinta al proiectului (Anexa 1);
 • Planul de afaceri elaborat in cadrul proiectului de catre participanti in cadrul activitatii de asistenta si consiliere pentru demararea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, conform modelului din Anexa 2.
 • Alte documente care sa reflecte stadiul de punere in aplicare a planului de afaceri propus sau sa sustina viabilitatea unei idei de afaceri.

Documentatia solicitata va fi tiparita si semnata in original format letric, iar planul de afacere in format editabil va fi inscriptionat pe un CD/DVD sau copiat pe memory stick.

Dosarul de inscriere, ce va contine toate aceste materiale, va fi inregistrat in plic inchis la Registratura Organizatorului – S.C. KUBERT HPS S.R.L. sau va fi transmis in plic inchis prin posta, la adresa Organizatorului din strada Postelnicului, nr. 12. sector 1, Bucuresti, – in termenul indicat

ANUNTAREA TERMENULUI DE DEPUNERE PLANURI DE AFACERI

15.12.2015 – 18.12.2015 – Intervalul de timp in care pot fi inscrise aplicatiile

21-22.12.2015 – Evaluarea propunerilor

23.12.2015 – Comunicarea castigatorilor – anuntarea planurilor de afaceri castigatoare

Se va face un anunt public cu privire la startul competitiei, la regulile  de desfasurare, la criteriile de eligibilitate, la termenul-limita de depunere a aplicatiilor, la data la care se va face public rezultatul competitiei, orice alta informatie ce va fi considerata necesara la momentul respectiv.

Anuntul va fi publicat pe website-ul proiectului (www.kubert.ro).

Rezultatele finale ale evaluarii si lista persoanelor premiate vor fi anuntate public pe website-ul proiectului, si totodata, vor fi comunicate personal persoanelor inscrise in competitie, telefonic.

EVALUAREA PLANURILOR DE AFACERI

Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza in intervalul 21-22.12.2015

Comisia de evaluare a plnurilor de afaceri si de acordare a premiilor va fi alcatuita din:

Manager proiect

Expert informatii pentru afaceri

Dupa intalnirea pentru evaluarea planurilor de afaceri a comisiei de evaluare, se va intocmi un proces verbal, in cadrul caruia vor fi consemnate rezultatele intalnirii si recomandarile privind premierea planurilor de afaceri.

Cele 47 premii din concurs se vor acorda pentru cele mai bune planuri de afaceri in ordine descrescatoare a punctajului obtinut in urma evaluarii de catre comisia de evaluare. Premiul va fi acordat unui plan de afaceri care poate fi elaborat de o persoana sau un grup de persoane.

Protectia datelor personale

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul poate sa faca publice numele castigatorilor acordate in cadrul acestui proiect. Numele castigatorilor va putea fi dat publicitatii (inclusiv prin publicarea lui pe site-ul proiectului si pe cel al organizatorului) precum si in toate mediile in care organizatorul intelege sa il anunte.

Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata competitiei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorului la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12) si dreptul de acces la date (art.13).

Prin simpla participare la concurs, trimiterea datelor personale la Organizator si a ideii de afaceri sau prin comunicarea datelor personale, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi proiecte, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

DESEMNAREA CASTIGATORILOR

In data de 23.12.2015 va avea loc Comunicarea castigatorilor – anuntarea planurilor de afaceri castigatoare.

Rezultatele finale ale evaluarii si lista persoanelor premiate vor fi anuntate public pe website-ul proiectului – www.kubert.ro, si totodata, vor fi comunicate personal persoanelor inscrise in competitie, telefonic, prilej cu, care vor fi colectate conturile bancare in vederea virarii premiilor.

DISPOZITII FINALE

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau din motive independente de vointa Organizatorului, caz in care se va emite o decizie in acest sens.

Participarea la acest concurs certifică acceptarea şi conformarea la prezentul regulament a tuturor participanţilor.

Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face în scris, în termen de 3 zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta competitie de evaluare a planurilor de afaceri se vor rezolva pe cale amiabila, sau in caz ca aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Acest regulament va putea suporta modificari pe parcursul derularii proiectului, in functie de situatiile si necesitatile aparute.

Anexa 1 si Anexa 2 fac parte din prezentul Regulament de desfasurare a concursului.

 

O generatie pierduta? Mai degraba tineri curajosi: 52% dintre studenti vor sa inceapa propria afacere

Realitate: somajul in randul tinerilor a atins in Romania un nivel record de 25,7% in primul trimestru 2014.
O generatie pierduta? Mai degraba tineri curajosi: 52% dintre studenti vor sa inceapa propria…

vrinceanu.ro

Realitate: somajul in randul tinerilor a atins in Romania un nivel record de 25,7% in primul trimestru 2014. Oportunitate: 52% dintre studentii romani vor sa inceapa propria afacere in urmatorii doi ani, conform…

 

Scrisoarea de afaceri

O scrisoare este compusǎ dintr-o serie de elemente care au o influenţǎ hotǎrǎtoare asupra destinatarului. Acestea sunt:

• Antetul
Deoarece de cele mai multe ori scrisorile sunt folosite în cadrul derulǎrii contractelor de afaceri, este deosebit de important sǎ figureze în antetul scrisorii adresele ambelor pǎrţi. In compozitţa acestuia intrǎ toate detaliile privitoare la denumirea companiei, adresa, codul poştal, numere de telefon, fax, telex.

• Numele şi prenumele destinatarului
Oamenii sunt deosebit de influenţaţi de modul în care sunt prezentaţi, de modul în care li se vorbeşte sau li se scrie. Chiar dacǎ scrisoarea este adresatǎ preşedintelui sau unui subaltern, comunicarea trebuie facutǎ în mod corect. Astfel indiferent de genul corespondenţei adresarea personalizatǎ se va face împreunǎ cu titlul persoanei respective: domn, doamna sau profesie.
Exemplu:
Domnul Popescu Ionel
Preşedintele companiei X
Adresa..

• Titlul
Acesta rezumǎ scopul scrisorii şi se insereazǎ dupǎ formula de adresare. Un asemenea titlu nu se încheie cu punct.
Exemplu:
Proprietǎţi de vânzare ale produselor

• Paragraful iniţial
Este alcǎtuit adesea dintr-o singurǎ propoziţie, se referǎ la o scrisoare anterioarǎ sau la desfǎşurarea afacerilor. Paragraful iniţial dǎ tonul scrisorii, care poate fi unul prietenesc sau unul formal.
Exemplu:
Am aflat despre firma Dvs şi despre produsele pe care le desfaceţi, care prezintǎ interes pentru firma mea în activitatea sa de a produce…..

• Cuprinsul scrisorii
Reprezintǎ conţinutul principal al scrisorii şi este constituit din o înşiruire de paragrafe structurate conform temei scrisorii.
Exemplu:
Vǎ rog sǎ aveţi amabilitatea de a îmi trimite lista cu tipurile de fǎinǎ pe care le aveţi şi a preţurilor lor de desfacere, precum şi detalii cu privire la modalitǎţile de livrare a acestor produse.

• Paragraful de încheiere
Acest paragraf este adesea folosit pentru a semnala acţiunea pe care autorul sperǎ sǎ o determine prin scrisoare.
Exemplu:
Sper cǎ vom putea începe o colaborare între firmele noastre, colaborare menitǎ sǎ fie beneficǎ atât firmei ABC cât şi firmei pe care o conduc.

• Semnǎtura
Constǎ din semnaturǎ, numele autorului deoarece multe semnǎturi sunt ilizibile şi funcţia oficialǎ a acestuia.

http://agrointel.ro/25060/fermierii-obligati-sa-aiba-pfa-si-coduri-caen-pentru-a-primi-subventii-in-2015/

Fermierii, obligați să aibă PFA și coduri CAEN pentru a primi subvenții în 2015

agrointel.ro

Fermierii care primesc subvenții pe Pilonul II sau cei care beneficiază de astfel de bani pe baza Pilonului I, dar primesc sume mai mari de 5.000 de euro anual, vor fi…

Înfiinţare PFA: Cum să devii Persoană Fizică Autorizată şi să îţi porneşti propria afacere

Cea mai uşoară modalitate prin care un antreprenor îşi poate deschide o afacere este înfiinţarea unei societăţi de tip PFA (persoană fizică autorizată), care se poate obţine în trei zile şi pentru care este necesar un capital de doar 200 de lei. Totuşi, un dezavantaj ar fi că impozitul pe venit trebuie plătit trimestrial, în patru rate egale.
Sunt eligibile pentru înfiinţarea PFA toate persoanele de peste 18 ani care nu au comis în trecut infracţiuni financiare şi care au pregătire profesională în domeniul în care doresc să se avizeze.

Paşii necesari pentru înfiinţarea PFA:
1. Verificarea numelui la Registrul Comerţului
2. Completarea şi depunerea cererii de înregistrare la Registrul Comerţului
3. Completarea şi depunerea cererii de autorizaţie de funcţionare la tribunal
4. Depunerea unui dosar care să conţină: copie după cartea de identitate, act care să ateste dreptul de folosinţă a sediului, declaraţie pe propria răspundere şi atestarea pregătirii/experienţei profesionale
5. Înregistrare la ANAF
De asemenea, persoanele care doresc să înfiinţeze PFA trebuie să deţină un sediu profesional şi trebuie să declare pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de legale de funcţionare. Pentru stabilirea sediului profesional, trebuie să se dovedească dreptul de folosinţa al imobilului, prin acte precum certificatul de închiriere sau contractul de vânzare-cumpărare.

Legislaţie PFA
Legile care reglementează actele şi paşii necesari pentru obţinerea PFA sunt ordonanţele de urgenţă OUG 44/2008 şi OUG 46/2011, care a modificat câteva articole din legea precedentă. Capitalul minim pentru înfiinţarea PFA este de 200 de lei. Spre deosebire de SRL, unde proprietarii firmei răspund în caz de insolvenţă doar cu patrimoniul înregistrat al companiei, persoanele fizice autorizate răspund şi cu averea proprie.

Acte necesare PFA
Primul pas pentru înfiinţarea PFA este verificarea numelui sub care veţi dori să activaţi şi rezervarea lui în Registrul Comerţului.
Al doilea pas este depunerea cererii de înregistrare, la Registrul Comerţului, şi cererii de autorizaţie de funcţionare, la tribunalul din judeţul în care solicitatul îşi are sediul. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare, care conţine un cod unic pentru fiecare solicitant, este de 3 zile lucrătoare. La Registrul Comerţului se vor plăti şi taxe aferente cererilor, în valoare de aproximativ 250 de lei.
Pe lângă actele necesare PFA, pentru înregistrare şi autorizare, solicitantul mai trebuie să ataşeze şi anexe pentru susţinerea cererii:

Important
Spre deosebire de SRL, unde proprietarii firmei răspund în caz de insolvenţă doar cu patrimoniul înregistrat al companiei, persoanele fizice autorizate răspund şi cu averea proprie.
1. Copie după cartea de identitate sau paşaport
2. Copie legalizată după un document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare etc.
3. Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii.
4. Copii după documentele care atestă pregătirea profesională şi, dacă este cazul, după experienţa profesională, precum diplome, certificate sau adeverinţe prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională, certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului etc.
Dacă actele depuse sunt incomplete, se acordă un termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora.

Contabilitate PFA
Pentru păstrarea contabilităţii PFA nu este nevoie de angajarea unui contabil, însă obligaţia ţinerii evidenţei veniturilor cade pe proprietar.
În funcţie de activitate, cheltuielile PFA se împart în patru categorii: cheltuielile în interesul direct al activităţii, cheltuielile de sponsorizare, cheltuielile de protocol şi alte cheltuieli deductibile.
Cheltuielile pot fi deduse dacă sunt efectuate în scopul obţinerii venitului şi justificate cu documente şi să aparţină anului financiar în care au fost efectuate.
Exemple de cheltuieli deductibile ar fi taxele de telecomunicaţii, energie, apă, transport etc. Nu sunt deductibile cheltuielile care ţin de uzul personal şi nu generează un venit.
Registrele care trebuie actualizate de PFA, necesare contabilităţii, sunt: Registru de încasări şi plăţi (se înregistrează operaţiunile), Registru inventar (pentru bunurile cumpărate sau produse), Registru de evidenţă a salariaţiilor (în cazul în care aceştia există), şi Registrul unic de control, chitanţier, facturi şi alte documente specifice fiecărui tip de activitate, conform legii contabilităţii.

Impozit PFA
Pentru plata impozitelor şi a taxelor, PFA trebuie să se înregistreze la Fisc. Pentru înregistrare sunt necesare două formulare-tip, Declaraţia de înregistrare fiscală (Formularul 020) şi Declaraţia de venit estimat (Formularul 221), copie după autorizaţia de funcţionare obţinută şi copie după buletin, conform site-ului ANAF. Administraţia fiscală calculează, pe baza declaraţiei estimative depusă, un impozit anual care trebuie plătit trimestrial, în rate egale.
Pentru a calcula impozitul, se poate alege între a ţine o contabilitate simplă, sau a fi impus pe baza normei de venit, situaţie în care nu sunteţi obligat să completaţi registre. Norma de venit reprezintă o sumă fixă, stabilită anual de autorităţile fiscale regionale, în funcţie de specificul şi de zona în care vă desfăşuraţi activitatea, potrivit ANAF.
În cazul în care aţi optat pentru calcularea impozitului în sistem real, trebuie să păstraţi toate documentele justificative – chitanţe, facturi, contracte, extrase de cont ş.a. – pe o perioadă de 10 ani.
Formularul 200, în care va fi completat venitul obţinut din activitatea independentă (medici, avocaţi, notari, comercianţi, proiectanţi, etc), trebuie depus până la data de 15 mai a anului următor celui în care a fost desfăşurată activitatea trebuie ca PFA.

Împrumuturi valorând 182 de milioane EUR au fost acordate prin instrumentul de microfinanțare Progress la peste 20 000 de antreprenori pentru întreprinderi nou-înființate și pentru extinderea afacerilor.

http://europa.eu/rapid/press-releas… Vezi mai mult

 

EUROPA – PRESS RELEASES – Press release – Ocuparea forței de muncă: împrumuturi valorând 182 de…

europa.eu

European Commission – Press Release details page – Comisia Europeană Comunicat de presă Bruxelles, 20…

 

 

Care sunt greselile antreprenorilor ale caror business-uri dau faliment dupa primele luni de activitate?

Cei mai multi antreprenori sunt familiarizati cu procentajul ridicol de business-uri care dau faliment dupa primele luni de activitate. Antreprenorii care au dobandit succesul iti vor spune, cu siguranta, ca nu au reusit in viata doar datorita succesului. Au muncit mult si, in cele mai multe situatii, laurii nu au venit “peste noapte”. Care sunt insa greselile antreprenorilor aflati la inceput de drum?

1. Nu ati pus suficienti bani deoparte, astfel incat sa va sustineti financiar. Cele mai multe afaceri mici esueaza nu din cauza modelului de business, care nu ar fi eficient sau din cauza nepregatirii antreprenorului, ci pe fondul problemelor financiare. Cei mai multi antreprenori raman fara bani inainte ca afacerea respectiva sa devina indeajuns de profitabila, pentru a se sustine.

Sfat: Stabiliti un fond special pentru cheltuieli personale, in faza de startup a business-ului d-vs. Acesti bani ar trebui sa-ti ajunga pentru doi ani, pana cand afacerea respectiva iti va aduce veniturile adecvate.

2. Ati facut estimari mult prea optimiste, in timpul planificarii business-ului respectiv. Multi antreprenori tineri cad in capcana amintita. Au o idee excelenta si ii conving pe cei apropiati de validitatea acesteia. Se arunca “in valuri” doar ca sa realizeze apoi ca au uitat sa ia in calcul unele aspecte aparent minore sau au fost prea optimisti in legatura cu unele chestiuni. Fii sincer cu tine insuti. Ai subestimat timpul necesar obtinerii primului client? Ai supraestmat cererea pentru produsele tale? Ai cantarit totul raportandu-te la un “risc ZERO”?

Sfat: Identifica doi-trei indivizi obiectivi, care nu fac parte din familie sau cercul tau de prieteni si cere-le sa fie “avocatii diavolului”, pentru a identifica lacunele din planul tau de afaceri.

3. Nu ati evaluat cum se cuvine modelul de afaceri. Nu oricine incorporeaza un model de business in planificarea sa. Este simplu sa visezi la averea lui Warren Buffett, dar dificil sa iti evaluezi obiectiv modelul de afaceri si potentialul de PROFIT. Adevarul este ca o idee geniala reprezinta doar unul din ingredientele succesului – aceasta trebuie sa fie si PROFITABILA!

Sfat: Foloseste SCORE sau alt model de evaluare a afacerilor mici pentru a-ti evalua sansele antreprenoriale. O perspectiva exterioara iti va fi de folos, vei vedea lucrurile prin ochii altor persoane, mult mai avizate decat tine.

4. Ati incercat sa faceti totul singur, pentru a economisi bani. Daca vei incerca sa faci totul de unul singur, business-ul tau va avea de suferit, deoarece nu te pricepi “la toate”. Timpul inseamna bani pentru tine. Trebuie sa-ti canalizezi mai bine energia. Misiunea ta este sa redefinesti oferta, sa sudezi relatiile cu clientii si actionarii, sa dezvolti credibilitatea in industria respectiva? Nimeni nu poate face acest lucru in locul tau. Lasa-i pe ceilalti angajati sa se ocupe de administrarea site-ului, a relatiilor publice, dezvoltarea newsletterelor, incarcarea cartuselor de la imprimante… chestiunile administrative. Sunt platiti pentru asta!

Sfat: Cheia succesului consta in externalizarea unor responsabilitati si pastrarea altora. Exista activitati la care nu te pricepi si ii poti delega pe altii sa le duca la bun sfarsit. Micromanagementul ucide productia!

5. Nu ati muncit “pe branci” la inceput, pentru a va relaxa ulterior. Unii antreprenori muncesc “25 de ore pe saptamana” si se intreaba de ce nu au venituri de milioane de dolari. Este simplu: ei prefera sa “arda etapele” si sa evite munca de sisif, atat de necesara unui antreprenor de succes. Adevaratii “jucatori” muncesc zi si noapte si in weekend, nu dorm foarte mult si au o viziune care reprezinta, cumva, “cana de cafea” necesara unei activitati atat de intense.

Sfat: Inainte de a te aventura in lumea afacerilor, analizeaza-ti stilul de viata si insista asupra faptului ca business-ul o sa-ti ocupe aproape TOT timpul liber. Poti sa te impaci rapid cu aceasta idee?

6. Ati pus preturi prea mari (sau prea mici) la serviciile si produsele dumneavoastra. Studiaza piata, pentru a vedea care sunt preturile exercitate in industria respectiva.

Sfat: Ofera valoare pentru pretul respectiv si dovedeste ca poti creste pretul in concordanta cu aceasta valoare. In multe cazuri, clientii reprezinta cei mai buni “consilieri” ai tai, in privinta pretului corect. Astfel, vei minimiza riscurile cu privire la “etichetare”.

7. Nu aveti o strategie de extindere. Cu totii stim macar un restaurant care candva era minunat si dupa ce si-a extins gama de servicii si meniuri a falimentat. Unitatea respectiva a dobandit o reputatie nu tocmai buna si afacerea a esuat. In timp ce multe business-uri considera ca scopul lor este sa castige o cota de piata cat mai mare, acesta nu reprezinta un adevar universal valabil. Uneori, risti sa fii “sufocat” de un flux prea mare de clienti, care pun in pericol viabilitatea modelului tau de business.

Sfat: Analizeaza obiectivele tale privind cresterea si dezvoltarea pe termen lung, inainte de a te aventura in afaceri (chiar daca aceste elemente se vor schimba pe parcurs).
Fotografie: Care sunt greselile antreprenorilor ale caror business-uri dau faliment dupa primele luni de activitate?

Cei mai multi antreprenori sunt familiarizati cu procentajul ridicol de business-uri care dau faliment dupa primele luni de activitate. Antreprenorii care au dobandit succesul iti vor spune, cu siguranta, ca nu au reusit in viata doar datorita succesului. Au muncit mult si, in cele mai multe situatii, laurii nu au venit “peste noapte”. Care sunt insa greselile antreprenorilor aflati la inceput de drum?

1. Nu ati pus suficienti bani deoparte, astfel incat sa va sustineti financiar. Cele mai multe afaceri mici esueaza nu din cauza modelului de business, care nu ar fi eficient sau din cauza nepregatirii antreprenorului, ci pe fondul problemelor financiare. Cei mai multi antreprenori raman fara bani inainte ca afacerea respectiva sa devina indeajuns de profitabila, pentru a se sustine.

Sfat: Stabiliti un fond special pentru cheltuieli personale, in faza de startup a business-ului d-vs. Acesti bani ar trebui sa-ti ajunga pentru doi ani, pana cand afacerea respectiva iti va aduce veniturile adecvate.

2. Ati facut estimari mult prea optimiste, in timpul planificarii business-ului respectiv. Multi antreprenori tineri cad in capcana amintita. Au o idee excelenta si ii conving pe cei apropiati de validitatea acesteia. Se arunca “in valuri” doar ca sa realizeze apoi ca au uitat sa ia in calcul unele aspecte aparent minore sau au fost prea optimisti in legatura cu unele chestiuni. Fii sincer cu tine insuti. Ai subestimat timpul necesar obtinerii primului client? Ai supraestmat cererea pentru produsele tale? Ai cantarit totul raportandu-te la un “risc ZERO”?

Sfat: Identifica doi-trei indivizi obiectivi, care nu fac parte din familie sau cercul tau de prieteni si cere-le sa fie “avocatii diavolului”, pentru a identifica lacunele din planul tau de afaceri.

3. Nu ati evaluat cum se cuvine modelul de afaceri. Nu oricine incorporeaza un model de business in planificarea sa. Este simplu sa visezi la averea lui Warren Buffett, dar dificil sa iti evaluezi obiectiv modelul de afaceri si potentialul de PROFIT. Adevarul este ca o idee geniala reprezinta doar unul din ingredientele succesului – aceasta trebuie sa fie si PROFITABILA!

Sfat: Foloseste SCORE sau alt model de evaluare a afacerilor mici pentru a-ti evalua sansele antreprenoriale. O perspectiva exterioara iti va fi de folos, vei vedea lucrurile prin ochii altor persoane, mult mai avizate decat tine.

4. Ati incercat sa faceti totul singur, pentru a economisi bani. Daca vei incerca sa faci totul de unul singur, business-ul tau va avea de suferit, deoarece nu te pricepi “la toate”. Timpul inseamna bani pentru tine. Trebuie sa-ti canalizezi mai bine energia. Misiunea ta este sa redefinesti oferta, sa sudezi relatiile cu clientii si actionarii, sa dezvolti credibilitatea in industria respectiva? Nimeni nu poate face acest lucru in locul tau. Lasa-i pe ceilalti angajati sa se ocupe de administrarea site-ului, a relatiilor publice, dezvoltarea newsletterelor, incarcarea cartuselor de la imprimante… chestiunile administrative. Sunt platiti pentru asta!

Sfat: Cheia succesului consta in externalizarea unor responsabilitati si pastrarea altora. Exista activitati la care nu te pricepi si ii poti delega pe altii sa le duca la bun sfarsit. Micromanagementul ucide productia!

5. Nu ati muncit “pe branci” la inceput, pentru a va relaxa ulterior. Unii antreprenori muncesc “25 de ore pe saptamana” si se intreaba de ce nu au venituri de milioane de dolari. Este simplu: ei prefera sa “arda etapele” si sa evite munca de sisif, atat de necesara unui antreprenor de succes. Adevaratii “jucatori” muncesc zi si noapte si in weekend, nu dorm foarte mult si au o viziune care reprezinta, cumva, “cana de cafea” necesara unei activitati atat de intense.

Sfat: Inainte de a te aventura in lumea afacerilor, analizeaza-ti stilul de viata si insista asupra faptului ca business-ul o sa-ti ocupe aproape TOT timpul liber. Poti sa te impaci rapid cu aceasta idee?

6. Ati pus preturi prea mari (sau prea mici) la serviciile si produsele dumneavoastra. Studiaza piata, pentru a vedea care sunt preturile exercitate in industria respectiva.

Sfat: Ofera valoare pentru pretul respectiv si dovedeste ca poti creste pretul in concordanta cu aceasta valoare. In multe cazuri, clientii reprezinta cei mai buni “consilieri” ai tai, in privinta pretului corect. Astfel, vei minimiza riscurile cu privire la “etichetare”.

7. Nu aveti o strategie de extindere. Cu totii stim macar un restaurant care candva era minunat si dupa ce si-a extins gama de servicii si meniuri a falimentat. Unitatea respectiva a dobandit o reputatie nu tocmai buna si afacerea a esuat. In timp ce multe business-uri considera ca scopul lor este sa castige o cota de piata cat mai mare, acesta nu reprezinta un adevar universal valabil. Uneori, risti sa fii “sufocat” de un flux prea mare de clienti, care pun in pericol viabilitatea modelului tau de business.

Sfat: Analizeaza obiectivele tale privind cresterea si dezvoltarea pe termen lung, inainte de a te aventura in afaceri (chiar daca aceste elemente se vor schimba pe parcurs).

 

Pentru a demola mitul potrivit caruia iti trebuie mult timp ca sa pui pe picioare un start-up, un absolvent de Yale, antreprenor in serie si fost concurent la Shark Tank, isi propune sa lanseze cate o afacere noua pe saptamana, timp de un an.
Oricat de ciudat ar suna, “ne dorim sa-i incurajam pe oameni sa isi puna ideile in practica si sa contribuie la revigorarea economiei”, precizeaza antreprenorul.
http://www.manager.ro/articole/antreprenoriat/un-tanar-vrea-sa-lanseze-o-afacere-noua-pe-saptamana-timp-de-un-an-compania-sa-are-sediul-intr-un-autobuz-65619.html

 

Un tanar vrea sa lanseze o afacere noua pe saptamana, timp de un an. Compania sa are sediul…

www.manager.ro

Pentru cei mai multi dintre noi, dezvoltarea unei afaceri tine de un orizont indelungat de timp. Pentru Colin Grussing, in varsta de 28 de ani,

 

 

 

 

Cât costă înființarea unui SRL?
http://vrinceanu.ro/cat-costa-sa-infiintezi-un-srl/

 

O generatie pierduta? Mai degraba tineri curajosi: 52% dintre studenti vor sa inceapa propria afacere

Realitate: somajul in randul tinerilor a atins in Romania un nivel record de 25,7% in primul trimestru 2014.

Oportunitate: 52% dintre studentii romani vor sa inceapa propria afacere in urmatorii doi ani, conform unei analize recente realizate de EY Romania si Academia de Studii Economice Bucuresti in randul a 765 studenti.

Ce este de facut? Sustinerea antreprenoriatului reprezinta o solutie de luat in calcul pentru problema somajului in randul tinerilor. Studii recente dezvoltate au aratat ca afacerile conduse de antreprenori vor genera mai multe locuri de munca decat marile corporatii in anul 2015 – cu 76% dintre antreprenori declarand ca intentioneaza sa-si extinda forta de munca in 2014, fata de 31% dintre executivii din marile corporatii.
http://vrinceanu.ro/o-generatie-pierduta-mai-degraba-tineri-curajosi-52-dintre-studenti-vor-sa-inceapa-propria-afacere/

Scrisoarea de afaceri

O scrisoare este compusǎ dintr-o serie de elemente care au o influenţǎ hotǎrǎtoare asupra destinatarului. Acestea sunt:

• Antetul
Deoarece de cele mai multe ori scrisorile sunt folosite în cadrul derulǎrii contractelor de afaceri, este deosebit de important sǎ figureze în antetul scrisorii adresele ambelor pǎrţi. In compozitţa acestuia intrǎ toate detaliile privitoare la denumirea companiei, adresa, codul poştal, numere de telefon, fax, telex.

• Numele şi prenumele destinatarului
Oamenii sunt deosebit de influenţaţi de modul în care sunt prezentaţi, de modul în care li se vorbeşte sau li se scrie. Chiar dacǎ scrisoarea este adresatǎ preşedintelui sau unui subaltern, comunicarea trebuie facutǎ în mod corect. Astfel indiferent de genul corespondenţei adresarea personalizatǎ se va face împreunǎ cu titlul persoanei respective: domn, doamna sau profesie.
Exemplu:
Domnul Popescu Ionel
Preşedintele companiei X
Adresa..

• Titlul
Acesta rezumǎ scopul scrisorii şi se insereazǎ dupǎ formula de adresare. Un asemenea titlu nu se încheie cu punct.
Exemplu:
Proprietǎţi de vânzare ale produselor

• Paragraful iniţial
Este alcǎtuit adesea dintr-o singurǎ propoziţie, se referǎ la o scrisoare anterioarǎ sau la desfǎşurarea afacerilor. Paragraful iniţial dǎ tonul scrisorii, care poate fi unul prietenesc sau unul formal.
Exemplu:
Am aflat despre firma Dvs şi despre produsele pe care le desfaceţi, care prezintǎ interes pentru firma mea în activitatea sa de a produce…..

• Cuprinsul scrisorii
Reprezintǎ conţinutul principal al scrisorii şi este constituit din o înşiruire de paragrafe structurate conform temei scrisorii.
Exemplu:
Vǎ rog sǎ aveţi amabilitatea de a îmi trimite lista cu tipurile de fǎinǎ pe care le aveţi şi a preţurilor lor de desfacere, precum şi detalii cu privire la modalitǎţile de livrare a acestor produse.

• Paragraful de încheiere
Acest paragraf este adesea folosit pentru a semnala acţiunea pe care autorul sperǎ sǎ o determine prin scrisoare.
Exemplu:
Sper cǎ vom putea începe o colaborare între firmele noastre, colaborare menitǎ sǎ fie beneficǎ atât firmei ABC cât şi firmei pe care o conduc.

• Semnǎtura
Constǎ din semnaturǎ, numele autorului deoarece multe semnǎturi sunt ilizibile şi funcţia oficialǎ a acestuia.

Înmatricularea societăţii la Oficiul Registrului Comerțului

În termen de 15 zile de la data autentificării actului constitutiv, fondatorii sau admnistratorii societăţii, ori un împuternicit al acestora, vor cere înmatricularea societăţii în registrul comerţului în a cărui raza teritorială îşi va avea sediul societatea.

Cererea va fi însoţită de:

a) actul constitutiv al societăţii;

b) dovada efectuării vărsămintelor de capital, corespunzător condiţiilor prevăzute în actul constitutiv;

c) actele privind proprietatea asupra aporturilor în natură, iar în cazul în care printre acestea figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

d) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate de asociaţi;

e) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a administratorilor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de către autorităţile publice în funcţie de obiectul de activitate al unei societăţi, vor fi solicitate de către ORC (Oficiul Registrului Comerţului), în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, iar autorităţile competente vor trebui să emită avizele sau actele de autorizare în termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizările tehnice şi nici cele a căror eliberare este legal condiţionată de înmatricularea societăţii.

Controlul legalităţii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerţului se exercită de justiţie printr-un judecător delegat.

În cazul în care cerinţele legale sunt îndeplinite, judecătorul delegat, prin încheiere, pronunţată în termen de 5 zile de la îndeplinirea acestor cerinţe, va autoriza constituirea societăţii şi va dispune înmatricularea ei în registrul comerţului, în condiţiile prevăzute de legea privind acest registru.

Încheierea de înmatriculare va reda, după caz, menţiunile actului constitutiv.

Societatea comercială este persoana juridică română de la data înmatriculării în registrul comerţului.

Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data la care încheierea judecătorului delegat a devenit irevocabilă.

Odată cu efectuarea înmatricularii, încheierea judecătorului delegat se comunică, din oficiu, Monitorului Oficial al României, spre publicare, pe cheltuiala părţilor, cu menţionarea numărului de înmatriculare în registrul comerţului. Numărul de înmatriculare în registrul comerţului este de forma:Jnr.*/număr de ordine în registru/data  înmatriculării *număr care corespunde judeţului ( spre exemplu, pentru municipiul Bucureşti este J40/….)

 1. Programul Național multianual “Femeia Manager” – potențială sursă de finanțare pentru afacerea ta

Programul national multianual “Femeia Manager” isi propune sa sprijine demararea si dezvoltarea afacerilor prin facilitarea accesului la finantare, in contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecatilor existente la nivel local.

Obiective generale

–          imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor existente condusede femei, prin accesarea surselor de finantare de la bugetul de stat;

–          stimularea auto-angajarii si cresterea numarului de femei intreprinzator in cadrul comunitatilor de afaceri;

–          dezvoltarea capacitatii si a spiritului antreprenorial in randul femeilor;

–          cresterea numarului de noi locuri de munca create in cadrul structurilor economice private conduse de femei si a beneficiilor aduse economiei nationale.

 

Solicitanti eligibili

Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune planuri de afaceri depuse de femeile antreprenor.

Pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent sau intreprinderile individuale conduse de femei, cu o vechime de maxim 3 ani de la inscrierea in Registrul Comertului.

Pentru a beneficia de acest program, solicitantii trebuie sa obtina cel putin 60 puncte in urma completarii on-line a planului de afaceri.

 

Cheltuieli eligibile

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile:

– achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita finantare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate muzicale;

– investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize), etichetare ecologica, software pentru comertul on line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
–  achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;

– achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.);

– mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile in cadrul programului autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu exceptia vehiculelor de teren simbol G;

– realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita a 10.000 lei;

– se considera cheltuiala eligibila si taxa de achizitionare a domeniului Internet, fara hosting;
promovarea on line a activitatilor, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor pe suport hartie si pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare in media in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile, mai putin promovarea si consultanta;
– consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program (maxim 5% din valoarea eligibila/decontata a proiectului, mai putin consultanta). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una din activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.

– cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv (nu mai mult de 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);
– achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

Nu se permite achizitionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse. Activele achizitionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fara TVA de achizitie a mijloacelor fixe trebuie sa fie mai mare sau egala cu 2.500 lei.

Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing si pentru activele second-hand. Ajutorul financiar nu poate fi utilizat pentru rambursarea imprumuturilor existente.

Solicitantii pot beneficia de finantare nerambursabila in cadrul acestui program o singura data.

Conditii de finantare

Bugetul programului pentru anul 2014 este de 500.000 lei, din care se vor acorda alocatii financiare nerambursabile (AFN).

Se estimeaza ca prin implementarea Programului, vor primi ajutor un numar de minimum 12 beneficiari.

Valoarea alocatiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si nu poate depasi suma de 41.500 lei/beneficiar.

In cadrul programului contributia in natura nu este eligibila.

Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face in mod automat si transparent dupa completarea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software, conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

 1. Informații de ordin juridic și fiscal pe care trebiuie să le cunoști atunci când demarezi o afacere.

 

Demararea unei afaceri presupune cunoasterea mai multor informatii de ordin juridic si fiscal, de la procedura inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului, pana la declaratiile ce trebuie depuse la Fisc. Ordonanta de urgenta nr 44 din 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si cele familiale a substituit, incepand cu data de 25 martie 2008, Legea nr 300 din 2004 privind autorizarea PFA si AF.

A) Potrivit prevederilor noului act normativ aplicabil in domeniu (OUG 44/ 2008) trebuie precizat faptul ca acum exista trei forme de desfasurare a activitatii:

1. persoana fizica autorizata (PFA);

2. intreprinderea individuala (I.I.);

3. intreprinderea familial (I.F.).

Principalele repere de care trebuie sa tinem cont, pentru oricare din cele trei forme de desfasurare a unei activitati economice, sunt:

persoanele autorizate sa desfasoare activitati economice sub formele prevazute in OUG 44/ 2008 sunt platitoare de impozit pe venit, conform prevederilor art. 38;

inregistrarea si autorizarea se face direct la Oficiile Registrului Comertului de pe langa Tribunalul judetului unde si-au stabilit sediul principal/sediul social
desi precizarea nu este facuta decat in cazul intreprinderii individuale, nici una dintre cele trei forme de desfasurare a activitatii prevazute in OUG 44/ 2008 nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrare la O.R.C.

PFA raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul sau (art. 20, OUG 44/ 2008), iar in caz de insolventa va putea fi supusa unor proceduri alternative, in functie de de situatie (daca PFA are calitatea de comerciant, sau nu are aceasta calitate).

A.1. Infiintare P.F.A. – Persoana Fizica Autorizata

Persoana Fizica Autorizata este persoana fizica care s-a inmatriculat in registrul comertului si administratia financiara, si s-a autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca. Astfel, persoanele fizice au obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.

A.2. Infiintare I.I. – Intreprindere Individuala

Intreprinderea individuala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de catre un intreprinzator persoana fizica. Astfel, intreprinzatorul persoana fizica are obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.
Principala diferenta dintre persoana fizica autorizata, denumita generic PFA si nou-aparuta intreprindere individuala apare in art. 24. (OUG 44/ 2008) care prevede urmatoarele: “Pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii” […].

A.3. Infiintare I.F. – Intreprindere Familiala

Intreprinderea familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa. Astfel, membrii intreprinderii familiale au obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.

B). Infiintare Firma – Societate Comerciala cu Raspundere Limitata

Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare este actul normativ care reglementeaza desfasurarea activitatilor economice de catre societatile comerciale.

Societatile cu raspundere limitata (SRL) sunt cele mai populare mijloace destinate investitorilor pentru derularea activitatilor comerciale in Romania deoarece au mai putine cerinte administrative, o mai mare flexibilitate fata de alte tipuri de societati si o cerinta de capital redusa.
Caracteristica principala este aceea ca raspunderea asociatilor pentru datoriile sociale este limitata la aporturile la capitalul social subscris si varsat. Capitalul social al unui SRL trebuie sa fie de minim 200 lei, divizat in parti sociale cu o valoare nominala de cel putin 10 lei fiecare, iar fiecare asociat in parte poate sa detina un numar intreg de parti sociale

 

 1. 6 sfaturi despre cum să faci campanii de marketing eficiente pentru promovarea afacerii tale.

 

Daca doresti sa ai o campanie de marketing eficienta, ar fi bine sa tii cont de cateva sfaturi simple, dar extrem de puternice:

1. Nu imprastia mesajul tau la toata lumea, du-te direct la cei interesati de produsul / serviciul tau.
Nu are rost sa dai 200.000 de fluturasi in centrul Clujului daca segmentul tau de piata sunt studentii. Mai bine dai 50.000 in campusuri, baruri si discoteci. Du-te direct la segmentul tau de piata!

2. Vorbeste pe limba lor.

Daca segmentul de piata caruia te adresezi sunt doamnele intre 20 si 40 de ani, casatorite si care au un pudel pitic , atunci mesajul tau principal poate sa fie: „ Aveti intre 20 si 40 de ani, sunteti casatorita si aveti un pudel pitic? ….”

Daca ai face parte din aceasta categorie si ai primi un fluturas care are acest titlu, l-ai citi?
Raspunsul este evident! De ce? Pentru ca acel mesaj este special facut pentru tine. Ba mai mult, s-ar putea sa ai o reactie de genul: „Mai, dar de unde ma cunoaste?”.

Unii specialisti in marketing spun ca mesajul tau trebuie sa fie scurt si sunt de acord cu ei in unele cazuri.

Dar daca mesajul tau este tintit si creat special pentru acel om, atunci poate fi si mai lung.

Un alt exemplu:

Daca as face o campanie pentru proprietari de magazine de mobila, titlul acesteia ar fi: „Invata cum sa atragi mai multi clienti in magazinul tau de mobila”.

As scrie 10 pasi simpli prin care se pot atrage mai multi clienti in magazine si as trimite-o la toti proprietarii de magazine de mobila din Romania, cu mesajul final: „Pentru a primi ajutor specializat in ce priveste magazinul tau, suna la numarul 0800 3412”.

Fii cat se poate de direct si specific. Vorbeste pe limba clientului tau. Adreseaza-i mesajul direct lui.
Aminteste-ti aceste aspecte si fa-i pe prospectii tai sa se simta speciali, pentru ca in acest fel le vei capta cu siguranta atentia.

3.Transmite-i cat mai repede ce are de castigat.

Inca din titlu prospectul ar trebui sa isi dea seama de beneficiile pe care le are daca citeste materialul tau.

Fa o lista cu beneficiile pe care le are daca achizitioneaza un produs / serviciu de la tine.
Nu te concentra pe produsul tau si firma ta. Nu il intereseaza de cand ai deschis tu magazinul sau ce nume i-ai pus. Ceea ce gandeste este: „ce am eu de castigat daca voi cumpara de la tine”.

4. Nu pune numele firmei sau logo-ul in partea de sus.

Cu ce ma ajuta pe mine ca si posibil client ca firma ta se numeste S.C. Firma S.R.L. si ca logo-ul tau are trei bete si un cerc?

Daca imi captezi atentia de la inceput, voi dori sa stiu la final cum te numesti si unde te gasesc, dar nu ma obosi din primul moment.

Exista o exceptie aici: daca ai un Brand puternic deja pe piata, atunci imaginea ta (logo + nume) sunt foarte importante si trebuie sa le promovezi. Daca nu, concentreaza-te pe client.

5. Transmite beneficii, nu avantaje.

Este o mare diferenta intre avantaje si beneficii.

„Avem o experienta de 15 ani pe piata” este un avantaj sau un beneficiu?

Ca sa poti raspunde la aceasta intrebare, pune-te in pielea clientului si intreaba-te la ce te ajuta cei 15 ani de experienta ai unei firme. Clientii vor sa stie beneficiile, nu avantajele tale competitive!

6. Pune o intrebare in titlu.

Ca sa fii sigur ca ii captezi atentia clientului tau, adreseaza-i o intrebare la care gaseste raspuns doar daca citeste mai departe. In acest fel il motivezi sa parcurga restul materialului, unde ii prezinti cat mai multe beneficii.

Aplica aceste sfaturi si transforma marketingul tau din cheltuiala in investitie!

De asemenea, iti sugerez ca dupa ce il atragi in magazinul firma ta, sa ii confirmi toate promisiunile pe care i le-ai facut in materialul promotional. Astfel il vei duce de la nivelul de cumparator la cel de client fidel.

 

 

 1. Cum să transformi povestea afacerii tale într-o poveste captivantă?

 

A sti cum să spui o poveste interesantă despre afacerea ta, te poate ajuta să atragi atenția mai multor clienți și drept urmare să îți crești vânzările și profitul. Iar pentru a spune o poveste captivantă nu trebuie decât să treci prin 3 etape: https://www.youtube.com/watch?v=oVUpweLzDg4&fe
ature=youtu.be

 

 1. Profilul antreprenorului 

O afacere reflectă persoana care o conduce. Afacerea dvs. nu este altceva decât o reflexie distinctă a felului cum sunteţi. Dacă aveţi o gândire nesigură, afacerea dvs. va fi nesigură. Dacă sunteţi dezorganizat, afacerea va fi dezorganizată.Antreprenoriatul reuneşte categorii diverse de oameni, din toate clasele sociale. Toti aceşti întreprinzători au, însă, câteva calități comune:

• Au viziune, dar sunt și realiști. Antreprenorul simte și recunoaște oportunitățile pieței. Își mobilizează toate resursele pentru a valorifica aceste oportunități. În același timp, antreprenorul își modifică metodele și obiectivele atunci când strategia inițială nu dă rezultatele scontate.

• Au inițiativă și sunt perseverenți. O idee poate fi transpusă în realitate numai cu multă muncă, răbdare și perseverentă. Unele idei de afaceri, care par strălucite la început, pot fi dezvoltate, treptat, până în momentul în care dau roade.

• Au încredere în forțele proprii. Această calitate influențează adesea și atitudinea partenerilor și colaboratorilor firmei. Finantatorii şi clientii sunt înclinati, în mod firesc, să investească şi să cumpere produse în care firma are încredere.

• Sunt dispuși să își asume riscuri. Înainte de a iniția o afacere, antreprenorul trebuie să accepte posibilitatea ca, în cazul unui eşec, să piardă capitalul investit şi celelalte resurse investite. Pe de altă parte, activitatea oricărui antreprenor se desfăşoară într-un mediu caracterizat de incertitudine. Deoarece aceste riscuri sunt specifice activității antreprenoriale, antreprenorul trebuie să şi le asume şi să încerce permanent să le reducă printr-un control cât mai bun al afacerii.

• Sunt harnici. Antreprenorii au capacitatea de a lucra un timp îndelungat şi sunt dispuşi să-şi dedice majoritatea timpului activităților antreprenoriale, reuşind să se auto-motiveze prin îndeplinirea unor obiective intermediare.

• Au capacitate de planificare și organizare. Antreprenorii de succes au un plan scris care le ghidează actiunile pe parcursul initierii şi dezvoltării afacerii. Este foarte important ca antreprenorul să aibă o viziune clară asupra acțiunilor necesare în fiecare situație / etapă. La fel de importantă este, în acelaşi timp, capacitatea de a ajusta aceste planuri în cazul unor schimbări bruşte ale conjuncturii.

 1. Au trasăturile precum: vârsta, sexul, starea civilă, nivelul de educație, religia, relevanță pentru succesul unui antreprenor?

– Vârsta – Compania Mc Donald a fost înfiinţatã de un întreprinzător de 60 de ani

– Sexul – afacerile nu mai sunt apanajul bărbaţilor

– Starea civilă – nu are importanţă dar poate influenţa negativ datoritã familiei, copiilor sau unui partener de viaţã mai conservator

– Nivelul de educaţie – cunoaşterea este foarte importantă dar modul de dobândire al cunoştinţelor este mai puţin important. Există întreprinzători de succes care au doar cateva clase elementare. Spre exemplu, Bill Gates a părăsit facultatea iar partenerul sau Paul Allen a terminat cu multã greutate liceul. Totuşi astăzi nu se pot face afaceri fără minime cunoştințe despre domeniul respectiv.

– Religia – nu are nici o relevanţă

 

 1. Avantajele vieții de antreprenor

 

Există mai multe motive pentru care oamenii doresc să inițieze propria lor afacere:

• Perspectiva unui câştig ridicat. Antreprenorul de succes căştigă mai mult decât ar putea câștiga în calitate de angajat într-o altă organizație. Acest supliment de venituri reprezintă recompensa pentru riscul asumat şi eforturile suplimentare depuse pe parcursul derulării afacerii.

• Siguranța locului de muncă. Antreprenorul îşi creează propriul său loc de muncă, a cărui durată depinde numai de propria sa abilitate de a menține afacerea în viață. Nu există riscul concedierii şi nici cel al pensionării forțate.

• Posibilitatea de a ajuta familia. Antreprenorul poate asigura locuri de muncă membrilor familiei sau poate realiza lucrări sau servicii în conditii avantajoase și în folosul familiei. În cazul angajării membrilor familiei, etica mediului intern a organizației poate cunoaşte o îmbunătățire semnificativă. Afacerile pot fi continuate de unii membri ai familiei.

• Libertatea de a decide singur modul de utilizare a resurselor acumulate. Resursele acumulate pot fi investite în alte afaceri, pot fi depuse la bănci, reinvestite în afacerea proprie sau folosite în orice alt scop pe care îl decide antreprenorul.

• Independența. Antreprenorul ia toate deciziile privind propria afacere şi o îndreaptă pe drumul stabilit de el. Antreprenorul are controlul propriului destin, libertate de decizie şi de acțiune.

• Exprimarea liberă a calităților personale. Majoritatea angajaților au deseori tendința de a acuza mediul intern al organizației pentru randamentul redus al propriei activități. Din acest punct de vedere, antreprenorul este limitat numai de propriile abilități în drumul său către succes.

• Obținerea recunoaşterii publice. Prin deciziile sale, antreprenorul are posibilitatea de a sprijini comunitatea, ceea ce îi oferă recunoaştere în mediul său de activitate.

• Putere şi influență în cadrul organizatiei. Antreprenorul are posibilitatea de a selecta întreaga echipă de colaboratori, în funcție de abilitățile şi nivelul său de instruire, ceea ce va facilita organizarea şi controlul afacerii.

• Diminuarea muncii monotone. Antreprenorul desfăşoară o varietate de activități. În plus, are puterea de a transfera angajaților realizarea unor asemenea activități.

 1. Cum aleg denumirea și emblema firmei?

Numele şi emblema societății sunt aspecte importante în afaceri, pentru că pot atrage clienții sau dimpotrivă, le pot inhiba decizia de a achiziționa produsele/serviciile firmei.

Un nume care atrage este greu de găsit, dar îşi poate aduce contribuția la diferența între succes şi mediocritate. Emblema reprezintă un simbol sau o imagine care va fi asociată cu firma pe toată durata de existență a acesteia.

Evitați numele foarte comune, cu siguranță există deja, dar nici cele prea complicate nu sunt potrivite mai ales daca sunt dificil de memorat.

De principiu, numele firmei trebuie sa fie uşor de reținut, simplu de pronuntat şi să fie reprezentativ pentru ceea ce face compania.

Va trebui să aveți pregatite 3 variante de denumiri atunci când veți completa Cererea de verificare a disponibilității numelui. Gândiți-vă la ele din timp, nu le inventați pe moment, când ajungeți la Registrul Comerțului, pentru că e prea târziu şi sunt şanse mari să nu sune bine, iar apoi veți rămâne mult timp cu el sau vă va costa bani şi timp să le modificați.

! Atenție:

– Numele firmei şi emblema se stabilesc de asociati şi trebuie să se deosebească de numele şi
emblema altor societăți;

– Numele firmei şi emblema nu trebuie să conțină cuvinte sau sintagme specifice instituțiilor şi
autoritățlor publice centrale sau locale, decât cu aprobări speciale;

– Numele firmei şi emblema se verifică la Registrul Comerțului corespunzător locației sediului firmei, primind dovada înregistrării şi rezervării. Prin înscrierea acestora la Registrul Comerțului se dobândeşte dreptul de folosință exclusivă a firmei şi a emblemei.

Legea specifică faptul că numele unei societăți comerciale trebuie să fie în primul rând în limba română. Acest lucru nu exclude faptul ca numele societății comerciale ce urmează a fi înființată să fie în limba engleză, de exemplu, sau o altă limbă. Există însă obligația ca numele să fie scris cu caractere latine!

 

 1. Despre unele drepturi şi obligaţii ale administratorului, legat de patrimoniul societăţii

Legea societăţilor se raportează la patrimoniul societăţii, fie sub forma activelor nete, fie în funcţie de valoarea contabilă, pentru a stabili ce întindere au unel drepturi de decizie ale administratorilor. Astfel, potrivit art. 150 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societăţii, numai după obţinerea aprobării adunării generale extraordinare. Vezi articolul integral la – http://legestart.ro/despre-unele-drepturi-si-obligatii-ale-administratorului-legat-de-patrimoniul-societatii/

 1. Antreprenoriatul înseamnă inovație.

Mihai Marcu, presedintele MedLife, cel mai mare jucător de pe piața privată de servicii medicale, susține că principala calitate a unui antreprenor de succes se bazează pe nevoia de a fi diferit și pe o poziționare distinctă. “N-as reduce inovația numai la inventică. Tinerii trebuie să înțeleagă că antreprenoriatul înseamnă mai ales să fii diferit, nu neapărat să inventezi ceva”.

De asemenea, CEO-ul Medlife invocă necesitatea diferențierii fata de competitori. “Trebuie sa gandesti diferit si sa te pozitionezi diferit in piata de business.

Citeste mai mult: http://www.wall-street.ro/articol/Start-Up/172399/mihai-marcu-antreprenoriatul-inseamna-inovatie-trebuie-sa-te-pozitionezi-diferit.html#ixzz3DlIs1IQ0
Follow us: @WallStreetRo on Twitter | WallStreetRo on FacebookCiteste mai mult: http://www.wall-street.ro/articol/Start-Up/172399/mihai-marcu-antreprenoriatul-inseamna-inovatie-trebuie-sa-te-pozitionezi-diferit.html#ixzz3DlIcyfSl