Conferinta lansare 1

17 Iulie 2014

Eveniment lansare proiect POSDRU/125/5.1/S/129558,

„În noi găseşti mereu un sprijin pentru cariera ta”

 

 

S.C. Kubert HPS S.R.L. în parteneriat cu S.C. Memo Consult KR S.R.L., S.C. Industrial Euro Star S.R.L., S.C. Decorsim S.R.L. şi S.C. Egregor Marketing S.R.L implementeaza in perioada aprilie 2014 – septembrie 2015 proiectul „În noi găseşti mereu un sprijin pentru cariera ta”.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-1013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1.

Proiectul vizează atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii in vederea cresterii ratei de ocupare pentru un grup tinta de 560 de persoane (330 persoane din Regiunea Nord-Est, 165 persoane din Regiunea Bucuresti-Ilfov, 65 persoane din Regiunea Centru).

Obiectivele principale ale proiectului sunt facilitarea accesului la servicii specializate de informare şi consiliere, orientare în carieră, consiliere pentru dezvoltarea personală, îmbunătăţirea capacitatii de ocupare prin promovarea invatarii pe tot parcursul vietii si facilitarea accesului la programe de formare profesionala, corelate cu cerintele pietei muncii, asigurarea sustenabilităţii pe termen lung prin oferirea a două programe integrate de cursuri şi înfiinţarea unui centru regional de informare, consiliere, formare şi mediere profesională, precum şi asistenţă şi consiliere pentru demararea unei afaceri.

Grup ţintă implicat în proiect :

  • Persoane care au parasit timpuriu scoala : 15
  • Persoane in cautarea unui loc de munca: 80
  • Persoane inactive: 80
  • Şomeri de lungă durată: 217
  • Someri peste 45 de ani: 55
  • Şomeri tineri: 40
  • Someri de lunga durata tineri: 73

 

Activităţile proiectului şi principalele rezultatele anticipate:

 

1.Promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor estimate ale proiectului

2.Informare şi consiliere profesională, orientare în carieră, consiliere pentru dezvoltarea personală.

3.Furnizare de programe de formare profesională.

4.Furnizare de servicii de mediere în vederea creşterii ratei de ocupare.

5.Asistenţă şi consiliere pentru demararea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri

 

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 23 iulie 2014, București.

 

La conferinţa de lansare sunt invitaţi atât reprezentanţi ai presei, cât şi ai părţilor interesate.

 

 

 

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la numarul de telefon 0744.589.727 sau pe e-mail, la kuberthps@yahoo.com, persoana de contact fiind dl. Vladimir Dohatcu – asistent relatii publice.