Acasa

Proiectul “În noi găseşti mereu un sprijin pentru cariera ta” va fi implementat în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015. În cadrul proiectului este realizat un parteneriat între SC Kubert HPS SRL (în calitate de Beneficiar) şi SC Memo Consult  KR SRL, SC Industrial Euro Star SRL, SC Decorsim SRL, SC Egregor Marketing SRL (în calitate de Parteneri). Valoarea totală a proiectului este de 7.531.794 lei.

 În vederea atingerii obiectivului principal al proiectului, creşterii ratei de ocupare pentru un grup ţintă de 560 de persoane, propunem un set de activităţi integrate, care vizează informarea şi consilierea profesională, dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională, mediere, asistență şi consiliere pentru demararea unei afaceri pentru populaţia din regiunile de implementare ale proiectului (Nord-Est, Bucureşti-Ilfov şi Centru), în vederea realizării unei rate cât mai mari de ocupare a şomerilor de lungă durată şi creşterea ocupării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inactive şi a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala.
[powr-hit-counter]