Parteneri

Partenerul 1: SC Memo Consult KR SRL

 SC Memo Consult KR SRL este o societate comercială cu capital privat înfiinţată în anul 2004, având ca principal obiect de activitate alte forme de învăţământ. Memo Consult KR este o companie ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul instruirii personalului prin organizarea de traininguri şi consultanţă. Aceasta deţine o franciză americană a unei metode ce are la bază 22 de ani de cercetări ştiinţifice al căror rezultat îl reprezintă traininguri privind managementul stresului.

SC Memo Consult KR a derulat activităţi care să îmbunătăţească gama de servicii în domeniul specializării de traininguri pentru managementul stresului, însă în timp şi-a extins aria de competenţă spre dezvoltarea personală, vânzări, comunicare şi life coaching. Au fost derulate activităţi în vederea realizarii cu eficienţă maximă a obiectivelor şi satisfacerii nevoilor forţei de muncă capabile. Această companie a căutat mereu să se adapteze publicului larg, în funcţie de necesităţile lor individuale (coaching) prin organizarea de cursuri publice în colaborare cu alte companii specializate, dispunand astfel de traineri permanenţi, precum şi de traineri angajaţi sporadic în concordanţă cu toate solicitările.

 

 

Partenerul 2: SC Industrial Euro Star SRL

           SC Industrial Euro Star SRL este o societate cu capital integral românesc, înfiinţată în 2003, furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor. Partenerul 2 a dezvoltat şi lucrează cu metodologii şi proceduri specifice de recrutare şi selecţie şi a proiectat, implementat şi este permanent preocupat de îmbunătăţirea unui pachet integrat de servicii destinate evaluării personalului, programelor de training şi de dezvoltare organizaţională, pachet de bază pe patru concepte cheie: înţelegerea contextuală, analiza trend versus contexte relevante, soluţii personalizate, follow-up proactiv, întelegănd astfel unicitatea fiecărui individ şi contribuţia acestuia la unicitatea fiecărei organizaţii.

 

Partenerul 3: SC Decorsim SRL

 

 

Partenerul 4: SC Egregor Marketing SRL

           SC Egregor Marketing SRL este o societate înfiinţată în 2012, avănd ca obiect principal de activitate alte forme de învăţământ şi îşi propune ca obiective oferirea de servicii de consultanta şi management în afaceri, formare profesională şi training pentru persoane fizice şi juridice interesate în procesul de dezvoltare a proiectelor finanţate din Fondurile Structurale, de la idee până la finalizarea implementării acestora. Societatea lucrează cu o echipă de experţi formatori, interni şi externi, din toată ţara, pregătiţi oricând să satisfacă cele mai exigente cerinţe pentru lucrări de înalt nivel de competenţă. Partenerul 4 crede că accesul egal şi nediscriminatoriu la formare profesională a oamenilor şi accesarea fondurilor de dezvoltare de către instituţii şi companii este condţia esenţială reală pentru adaptarea sectorului public şi privat la condiţiile economice concurenţiale de pe piaţa unică europeană. SC Egregor Marketind SRL îşi va analiza şi îmbunătăţi continuu metodele şi mijloacele de furnizare a serviciilor pentru a putea răspunde nevoilor unui număr cât mai mare de entităţi publice şi private. În acest sens va elabora şi implementa proiecte de introducere a celor mai bune practici internaţionale şi tehnologii specifice domeniului său de activitate.