COMUNICAT DE PRESĂ – Conferinta lansare Piatra Neamt

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/125/5.1/S/129558

Titlul proiectului: „În noi găseşti mereu un sprijin pentru cariera ta”

 30 Iulie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Eveniment lansare proiect POSDRU/125/5.1/S/129558,

„În noi găseşti mereu un sprijin pentru cariera ta”

S.C. Kubert HPS S.R.L. în parteneriat cu S.C. Memo Consult KR S.R.L., S.C. Industrial Euro Star S.R.L., S.C. Decorsim S.R.L. şi S.C. Egregor Marketing S.R.L implementează în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015 proiectul „În noi găseşti mereu un sprijin pentru cariera ta”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-1013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1.

Proiectul vizează atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii în vederea creşterii ratei de ocupare pentru un grup ţintă de 560 de persoane (330 persoane din Regiunea Nord-Est, 165 persoane din Regiunea Bucureşti-Ilfov, 65 persoane din Regiunea Centru).

Obiectivele principale ale proiectului sunt facilitarea accesului la servicii specializate de informare şi consiliere, orientare în carieră, consiliere pentru dezvoltarea personală, îmbunătăţirea capacitatii de ocupare prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi facilitarea accesului la programe de formare profesională, corelate cu cerinţele pieţei muncii, asigurarea sustenabilităţii pe termen lung prin oferirea a două programe integrate de cursuri şi înfiinţarea unui centru regional de informare, consiliere, formare şi mediere profesională, precum şi asistenţă şi consiliere pentru demararea unei afaceri.

Grup ţintă implicat în proiect :

o   Persoane care au părăsit timpuriu şcoala : 15

o   Persoane în căutarea unui loc de muncă: 80

o   Persoane inactive: 80

o   Şomeri de lungă durată: 217

o   Şomeri peste 45 de ani: 55

o   Şomeri tineri: 40

o   Şomeri de lungă durată tineri: 73

Activităţile proiectului şi principalele rezultatele anticipate:

 1.Promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor estimate ale proiectului

2.Informare şi consiliere profesională, orientare în carieră, consiliere pentru dezvoltarea personală.

3.Furnizare de programe de formare profesională.

4.Furnizare de servicii de mediere în vederea creşterii ratei de ocupare.

5.Asistenţă şi consiliere pentru demararea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data de 30 iulie 2014, ora 11:00 în sala de conferinte a Grand Hotel Ceahlău, situat pe strada Ştefan cel Mare nr.3, Piatra Neamţ.

La conferinţa de lansare sunt invitaţi atât reprezentanţi ai presei, cât şi ai părţilor interesate.

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la numarul de telefon 0744.589.727 sau pe e-mail, la kuberthps@yahoo.com, persoana de contact fiind dl. Vladimir Dohatcu – asistent relatii publice.

Puteti accesa galeria foto a evenimentului aici